Prace nad projektem specustawy, która ma ułatwić realizację Centralnego Portu Komunikacyjnego, dobiegają końca. Cel: oddanie lotniska do użytku w 2027 r.
Mikołaj Wild, pełnomocnik ds. CPK, od niedawna jest także wiceministrem infrastruktury, co, jak twierdzi, powinno usprawnić przygotowania do budowy wielkiego lotniska przesiadkowego. W ciągu kilku dni do uzgodnień międzyresortowych trafi projekt specustawy, która ma ułatwić budowę CPK.
– Ustawa sprecyzuje status pełnomocnika ds. CPK oraz status powołanej przez niego spółki specjalnego przeznaczenia. To ona będzie pełniła rolę menedżera projektu czuwającego nad realizacją CPK. Pełnomocnik będzie natomiast odpowiedzialny za decyzje strategiczne dotyczące budżetu, harmonogramu czy zakresu inwestycji. Niewykluczone, że do realizacji konkretnych zadań inwestycyjnych, np. budowy torów, zostaną powołane jeszcze odrębne podmioty, co wynika ze zróżnicowanego charakteru inwestycji składających się na koncepcję CPK – wylicza w rozmowie z DGP Mikołaj Wild. – W ustawie pojawią się też ułatwienia dotyczące procesu inwestycyjnego, w tym zasady ustalania odszkodowań dla mieszkańców – dodaje.