We Wrześni rozpoczyna się budowa brakującego odcinka drogi gminnej łączącej Wrzesińską Strefę Aktywności Gospodarczej (WSAG) z autostradą A2. Brak 400 metrów drogi utrudniał dotąd rozwój m.in. fabryki Volkswagena.

Wartość inwestycji to prawie 2,2 mln zł. Środki pochodzą z budżetu lokalnego samorządu. Burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny poinformował PAP, że inwestycja powinna zostać zrealizowana do 21 maja.

Budowa jest możliwa dzięki porozumieniu zawartemu w ub. roku między spółką Autostrada Wielkopolska, władzami Wrześni, GDDKiA oraz resortem infrastruktury i budownictwa. Gminna droga łącząca, według projektu, WSAG z autostradą jest niemal gotowa - cały czas brakuje jednak 400-metrowego połączenia z rondem w obrębie autostradowego węzła Września.

Burmistrz wyraził satysfakcję, że rozpoczynana w przyszłym tygodniu budowa wieńczy podejmowane przez cztery lata starania.

"Dokończenie budowy drogi gminnej do węzła autostradowego umożliwi bardzo potrzebne i wyczekiwane bezpośrednie połączenie terenów Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, w tym także fabryki Volkswagena, z autostradą A2 i drogą krajową nr 92” - powiedział PAP Kałużny.

Jak dodał, inwestycja "powinna przyczynić się do poprawy sytuacji komunikacyjnej w tym obrębie, która systematycznie pogarszała się z powodu intensywnego rozwoju gospodarczego Wrześni".

Na budowie łącznika szczególnie zależało działającemu na terenie WSAG zakładowi spółki Volkswagen Poznań. Działająca od 2016 roku fabryka jest najnowocześniejszym i jednym z największych zakładów VW na świecie. Jest też największą dotychczasową inwestycją zagraniczną w Polsce - jej powstanie i wyposażenie kosztowało 800 mln euro.

VW Crafter we Wrześni ma w tym roku wyprodukować ok. 80 tys. samochodów. Zdaniem spółki, rozbudowa strategicznej infrastruktury na obszarze wokół fabryki Volkswagena "pozwoli w pełni wykorzystać możliwości działających tam podmiotów".