Otrzymaliśmy decyzję środowiskową na pierwszą część Wschodniej Obwodnicy Warszawy - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Według ministra decyzja dla drugiej części zapadnie najpóźniej za 2 miesiące, a "do 5 lat ring wokół Warszawy powinien być zapięty".

Szef MI Andrzej Adamczyk pytany był w TVP3 Warszawa o tzw. "ring", czyli sieć dróg szybkiego ruchu wokół Warszawy. Jak wskazała prowadząca rozmowę, gotowy jest fragment obwodnicy południowej, a także fragment północno-zachodni, jednak wciąż trzeba czekać na fragment wschodni wchodzący w skład drogi S17.

Pytany, z czego wynika to opóźnienie, Adamczyk przyznał, że budowa obwodnic trwa bardzo długo. "Te inwestycje powinny były się zakończyć już przed kilkoma laty" - dodał.

Adamczyk tłumaczył, że jeżeli chodzi o Wschodnią Obwodnicę Warszawy, decyzja środowiska była "wielokrotnie zaskarżana" lub też prace nad nią "były blokowane". "Przez wiele lat nie można było tej części obwodnicy Warszawy zrealizować" - podkreślił.

"Otrzymaliśmy decyzję środowiskową na pierwszą część Wschodniej Obwodnicy Warszawy, druga część będzie posiadała tę decyzję środowiskową najpóźniej za 2 miesiące - zakładam, że będzie to kwiecień, najpóźniej kwiecień" - zapowiedział minister. "W pierwszym półroczu tego roku decyzja środowiskowa na Wschodnią Obwodnicę Warszawy" - podkreślił.

"I to pozwoli zrealizować koncepcję programową, a po koncepcji programowej przetarg, podpisanie umowy i do pięciu lat ring wokół Warszawy powinien być zapięty" - powiedział Adamczyk.

Minister dodał, że jego zdaniem za siedem lat wszystkie miasta wojewódzkie powinny mieć swoje obwodnice. "Zaś za 10 lat powinny te miasta zostać połączone drogami ekspresowymi, bezpiecznymi drogami ekspresowymi" - dodał.

Umowę na zaprojektowanie i budowę 2,5-kilometrowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy 22 listopada 2017 r. podpisał - w obecności wiceministra infrastruktury i budownictwa Marka Chodkiewicza - dyrektor mazowieckiego oddziału GDDKiA.

Odcinek, na którego budowę została zawarta umowa, stanowi jeden z kluczowych fragmentów Warszawskiego Węzła Drogowego. Umożliwi wyprowadzenie ruchu w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), w kierunku Białegostoku (droga krajowa nr 8, docelowo droga ekspresowa S8), Lublina (droga krajowa nr 17 – docelowo droga ekspresowa S17) oraz poprzez Południową Obwodnicę Warszawy (istniejący odc. S2 w. Konotopa – Puławska oraz planowany odcinek w. Puławska – w. Lubelska) umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa na autostradzie A2.