Największy port w Polsce, czyli Lotnisko Chopina obsłużyło w ubiegłym roku 15,75 mln pasażerów; tylko w sezonie letnim oferowało 119 tras regularnych obsługiwanych przez 35 przewoźników - poinformował prezes Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) Mariusz Szpikowski.

PPL zarządza Lotniskiem Chopina.

Jak przekazał we wtorek dziennikarzom Szpikowski, w ub.r odnotowano ponad 22 proc. wzrost liczby obsłużonych pasażerów w porównaniu do 2016 r.

"W ruchu międzynarodowym podróżowało blisko 13,7 mln osób - to jest wzrost o ok. 20 proc. wobec 2016 roku, a w ruchu krajowym prawie 2,1 mln - wzrost o 47,5 proc. wobec 2016 roku" - tłumaczył.

Jak dodał, ruch tranzytowy stanowi niemal 25 proc. całości ruchu, zatem jedna czwarta pasażerów nie rozpoczyna, ani nie kończy podróży w Warszawie.

W sezonie letnim 35 przewoźników regularnych oferowało połączenia z 99 miastami w Europie, osiem kierunków azjatyckich, pięć w Ameryce Północnej, cztery w Afryce i trzy na Bliskim Wschodzie.

Jeśli chodzi o wyniki finansowe PPL to po 11 miesiącach ub.r. zysk netto wyniósł 302,8 mln zł i był o 41,3 mln zł wyższy niż w okresie jedenastu miesięcy roku 2016.

824,4 mln zł wyniosły przychody ze sprzedaży - o 77,7 mln zł więcej rok do roku.

EBITDA (wynik na sprzedaży + amortyzacja) na koniec listopada wyniosła 490,0 mln zł. A koszty z działalności operacyjnej do przychodów na poziomie 56,1 proc.