Rząd inwestuje w nową spółkę 1,2 mld zł. Zostaną kupione samoloty, które mają być leasingowane innym przewoźnikom.
Zarządzający naszym państwem chcą wykorzystać boom w lotnictwie i wokół Polskich Linii Lotniczych LOT tworzą grupę kapitałową. W jej skład wejdą związane z branżą spółki Skarbu Państwa. Oprócz narodowego przewoźnika utworzą ją m.in. spółki Lot Aircraft Maintenance Services (naprawy samolotów) czy LS Airport Services (obsługa pasażerów, np. dostawa bagaży na Lotnisku Chopina i w kilku innych polskich portach). Te dwie firmy w przeszłości wydzieliły się z LOT-u.
– Wejście pod skrzydła Polskiej Grupy Lotniczej pozwoli współdziałać tym spółkom, zwiększyć efektywność biznesową i maksymalizować zyski dla właściciela, czyli dla Skarbu Państwa – mówi Rafał Milczarski, prezes LOT-u. Teraz będzie on także szefem PGL. Twierdzi, że z tego tytułu nie będzie pobierał dodatkowego wynagrodzenia.