Projekty nowelizacji unijnych przepisów składających się na tzw. pakiet mobilności są niezgodne ze wspólnotową zasadą pomocniczości – uznali polscy senatorowie. Co więcej, proponowane zmiany mogą przyczynić się do załamania istotnego sektora gospodarki polskiej, związanego z transportem drogowym.
Reklama
Propozycje wypracowane przez Komisję Europejską i przekazane do Parlamentu Europejskiego zmierzają do traktowania kierowców ciężarówek jak pracowników delegowanych, co oznaczałoby konieczność stosowania wobec nich przepisów płacowych i pracowniczych krajów, w których realizowane są przewozy.
„Opracowane raporty wskazują na potencjalnie istotne negatywne konsekwencje proponowanych regulacji, związane z upadkiem (bankructwem) firm transportowych oraz zwolnieniami pracowników sektora transportu. Skutki te niewątpliwie stoją w sprzeczności z celami funkcjonowania wspólnego rynku, opartego na fundamentalnej swobodzie przepływu usług oraz poszanowaniu prawa konkurencji” – czytamy w opinii Senatu.
– Opinia Senatu utwierdza nas w przekonaniu, że stanowisko polskiego rządu wobec pakietu mobilności jest słuszne – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. W ocenie MIB pakiet zamiast sprzyjać mobilności, doprowadzi do jej ograniczenia.