Dane do rejestracji trzeba zweryfikować

W przypadku abonenta będącego osobą fizyczną należy podać przy rejestracji:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;

W przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:

a) nazwę,

b) numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

Rejestracja kart prepaid: Oto, jakie promocje przygotowali operatorzy

Abonent podaje te dane przy zawieraniu umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

Dostawca usług rozpoczyna świadczenie usług telekomunikacyjnych:

- nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez abonenta danych zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość abonenta będącego osobą fizyczną,

- zawartymi we właściwym rejestrze w przypadku firmy

Tym samym odmowa rejestracji mogłaby mieć miejsce wyłącznie w przypadku negatywnej weryfikacji danych spisanych z dowodu. W przeciwnym razie taka praktyka ze strony operatora byłaby złamaniem prawa.

Brak szkoleń, brak rejestracji?

Może się jednak zdarzyć, że w punkcie usługowym nie uda nam się zarejestrować karty. Jak to możliwe? W takim punkcie jest  „końcówka” do systemu operatora i  pracownicy salonu lub ew. poczty, kiosku itd wpisują dane rejestracyjne bezpośrednio na serwery bez dostępu do jakichkolwiek innych dostępów i opcji. Całość nie powinna trwać dłużej niż kilka minut.

Jednak w takim zewnętrznym punkcie sprzedaży każdy jego pracownik musi odbyć specjalne szkolenie i potwierdzić w systemie jego ukończenie i dopiero wtedy może rozpocząć rejestrację kart prepaid. Jeżeli takich szkoleń nie ma lub system nie działa, może okazać się, że nie zarejestrujemy karty.

Rejestracja nie tylko w salonie

Rejestrację kart przeprowadzimy nie tylko w salonie. Operatorzy chcąc rozszerzyć akcję promocyjną rejestracji kart udostępniają klientom możliwość tej operacji poza salonem.

Do 8640 wzrosła liczba punktów, w których można zarejestrować numer „na kartę" w sieci Plus. Klienci Plusa mogą to zrobić w sklepach Relay, Inmedio oraz 1Minute.

T-Mobile także stale rozbudowuje sieć punktów rejestrujących karty usług przedpłaconych. Obecnie ich liczba to około 9 000, a do końca września ma obejmować ponad 20 000 różnych punktów w całym kraju.

Rejestrację kart prepaid dla wszystkich klientów czterech największych operatorów oferuje również Poczta Polska.