Zgodnie z ustawą abonent musi podać operatorowi m. in. imię i nazwisko oraz nr PESEL. Po weryfikacji danych operator powinien niezwłocznie zarejestrować kartę prepaid. Zatem wyłącznie, jeśli dane nie zostaną zweryfikowane pozytywnie, mógłby odmówić takiej operacji. Mogą się jednak pojawić także problemy "techniczne" po stronie punktu usługowego.

Dane do rejestracji trzeba zweryfikować

W przypadku abonenta będącego osobą fizyczną należy podać przy rejestracji:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;

W przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:

a) nazwę,

b) numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

Rejestracja kart prepaid: Oto, jakie promocje przygotowali operatorzy

Abonent podaje te dane przy zawieraniu umowy w formie pisemnej lub elektronicznej.

Dostawca usług rozpoczyna świadczenie usług telekomunikacyjnych:

- nie wcześniej niż po potwierdzeniu zgodności podanych przez abonenta danych zawartymi w dokumencie potwierdzającym tożsamość abonenta będącego osobą fizyczną,

- zawartymi we właściwym rejestrze w przypadku firmy

Tym samym odmowa rejestracji mogłaby mieć miejsce wyłącznie w przypadku negatywnej weryfikacji danych spisanych z dowodu. W przeciwnym razie taka praktyka ze strony operatora byłaby złamaniem prawa.

Brak szkoleń, brak rejestracji?

Może się jednak zdarzyć, że w punkcie usługowym nie uda nam się zarejestrować karty. Jak to możliwe? W takim punkcie jest „końcówka” do systemu operatora i pracownicy salonu lub ew. poczty, kiosku itd wpisują dane rejestracyjne bezpośrednio na serwery bez dostępu do jakichkolwiek innych dostępów i opcji. Całość nie powinna trwać dłużej niż kilka minut.

Jednak w takim zewnętrznym punkcie sprzedaży każdy jego pracownik musi odbyć specjalne szkolenie i potwierdzić w systemie jego ukończenie i dopiero wtedy może rozpocząć rejestrację kart prepaid. Jeżeli takich szkoleń nie ma lub system nie działa, może okazać się, że nie zarejestrujemy karty.

Rejestracja nie tylko w salonie

Rejestrację kart przeprowadzimy nie tylko w salonie. Operatorzy chcąc rozszerzyć akcję promocyjną rejestracji kart udostępniają klientom możliwość tej operacji poza salonem.

Do 8640 wzrosła liczba punktów, w których można zarejestrować numer „na kartę" w sieci Plus. Klienci Plusa mogą to zrobić w sklepach Relay, Inmedio oraz 1Minute.

T-Mobile także stale rozbudowuje sieć punktów rejestrujących karty usług przedpłaconych. Obecnie ich liczba to około 9 000, a do końca września ma obejmować ponad 20 000 różnych punktów w całym kraju.

Rejestrację kart prepaid dla wszystkich klientów czterech największych operatorów oferuje również Poczta Polska.