"22 czerwca 2015 r. rada nadzorcza Netii odwołała pana Pawła Szymańskiego, dotychczasowego prezesa zarządu spółki, z zarządu spółki, ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały" - napisano.

"Równocześnie rada nadzorcza Netii (...) delegowała w dniu 22 czerwca 2015 r. panią Bogusławę Matuszewską, członka rady nadzorczej spółki, do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Netii. Delegacja będzie skuteczna z dniem 6 lipca 2015 r. do odwołania, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, tj. nie dłużej niż do dnia 6 października 2015 r." - dodano.

Szymański swoją funkcję pełnił od 1 kwietnia 2015 r. Wcześniej prezesem był Adam Sawicki, który objął stanowisko 2 czerwca 2014 r.

Reklama