Jak zapewniał niedawno podczas spotkania z dziennikarzami szef MAC Andrzej Halicki, projektowane zmiany zostaną uchwalone jeszcze w tej kadencji parlamentu. Konsultacje publiczne i uzgodnienia projektu mają rozpocząć się w ciągu miesiąca.

Resort administracji i cyfryzacji poinformował PAP, że choć trwają prace nad założeniami do noweli megaustawy, to równolegle stara się uzyskać zwolnienie z obowiązku przygotowania ww. założeń, "by jak najszybciej rozpocząć prace nad samym projektem ustawy".

Projektowane zmiany w prawie związane są z implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. W ramach prac Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opracowuje projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i niektórych innych ustaw, czyli tzw. megaustawy. Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę kosztową zawierać będzie również zmiany ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo budowlane, o drogach publicznych, o transporcie kolejowym, Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przepisy mają wyeliminować "nieefektywne rozwiązania stosowane w procesie budowlanym dotyczącym sieci szerokopasmowych" dzięki większemu wykorzystaniu do ich budowy istniejących kanałów kablowych, studzienek, szafek, słupów, masztów, anten, należących do przedsiębiorców telekomunikacyjnych i energetycznych, wodociągowo–kanalizacyjnych, kolejowych, itd.

Reklama

MAC chciałby także ukrócić "uciążliwe procedury administracyjne" związane z procesem budowy sieci oraz zredukować "przeszkody i problemy" związane z koordynacją robót inżynieryjno – budowlanych, dotyczących budowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Reklama

Według resortu pozwoli to obniżyć koszty budowy sieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

Nowela zawierać będzie zatem m.in. obowiązek koordynacji robót budowlanych, dotyczących sieci technicznych (np. telekomunikacyjnych, energetycznych, itp.). Według MAC ułatwi to znacznie realizację inwestycji szerokopasmowych. Jak podaje resort, w samym 2015 r. do Biura Koordynacji i Inwestycji w Warszawie wpłynęło już ok. 900 zgłoszeń od podmiotów, które zamierzają wykonywać inwestycje infrastrukturalne w pasie drogowym i które będą wymagać takiej koordynacji.

Projektowana zmiana narzuci także obowiązek zapewnienia dostępu do sieci technicznych na potrzeby budowy sieci szerokopasmowych, a także obowiązek uwzględniania uzasadnionych wniosków przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie warunków do realizacji punktów styku, w przypadku prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym (finansowanych ze środków publicznych).

Zmiany przewidują także utworzenie punktu informacyjnego, który zbierał będzie informacje o przebiegach sieci technicznych oraz możliwość uzyskania dla linowych inwestycji telekomunikacyjnych tzw. zezwoleń zintegrowanych, w celu przyspieszenia procesu budowlanego.