Często kupując starter w kiosku, konsumenci zastanawiają się czy pomimo braku danych osobowych przesłanych do operatora jak to ma to miejsce w przypadku oferty abonamentowej mają prawo reklamować usługę. Operatorzy zachęcają rejestracji karty SIM, ale nie jest to przesłanka do rozpatrzenia reklamacji.

Główny Urząd Statystyczny według ostatnich danych ocenia liczbę aktywnych kart SIM w Polsce na ponad 55 milionów. Według serwisu branżowego Telepolis niemal 30 mln to karty prepaid. A zatem ponad połowa Polaków korzysta z usługi na kartę. Czy abonent oferty na kartę (pre-paid) przed złożeniem reklamacji do operatora, zobowiązany jest dokonać rejestracji karty SIM, poprzez wypełnienie karty rejestracyjnej?

Jak informuje Urząd Komunikacji Elektronicznej obowiązujące przepisy Ustawy Pt nie uzależniają prawa abonenta oferty pre-paid do złożenia reklamacji od uprzedniego dokonania przez tego abonenta „rejestracji karty SIM” (udostępnienia danych), jednakże dane dotyczące abonenta (reklamującego) muszą zostać przekazane operatorowi w momencie składania reklamacji.

Obowiązek tzw. „rejestracji karty SIM” nie wynika z przepisów Ustawy Pt ani Rozporządzenia. Rejestracja służy operatorowi w celu identyfikacji użytkownika danej karty SIM, a użytkownikowi w celu otrzymywania szeregu powiadomień np. o zmianie regulaminu, cennika oraz innych istotnych informacji na temat świadczenia usług.

Dane, jakie może udostępnić abonent niebędący stroną umowy zawartej na piśmie udostępniane są w celu otrzymania określonych informacji, czy też zawiadomień. Do informacji, których otrzymanie uzależnione jest od przekazania przez abonenta usługi przedpłaconej danych , należą np. informacje o treści każdej zmiany cennika świadczenia usług telekomunikacyjnych czy podstawowy lub szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych .

Przepisy Ustawy Pt nie ograniczają natomiast możliwości złożenia reklamacji usług telekomunikacyjnych od faktu udostępnienia danych przez abonenta usługi przedpłaconej . Wręcz przeciwnie, na dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych ciąży obowiązek rozpatrzenia reklamacji usługi telekomunikacyjnej niezależnie od tego czy świadczenie usługi następuje na postawie umowy zawartej na piśmie czy nie oraz niezależnie od tego, czy dana usługa jest usługą post-paid (abonamentową) czy pre-paid (na kartę).
W związku z powyższym, abonent oferty na kartę, nie ma obowiązku dokonywania ,,rejestracji karty SIM" u operatora, przed złożeniem reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Źródło: UKE, media, własne