Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi obecnie aukcję częstotliwości z pasm 800 i 2600 MHz, przeznaczonych na potrzeby internetu mobilnego. W aukcji, w której suma ofert przekroczyła już 2 mld zł, brali na początku udział wszyscy operatorzy komórkowi w Polsce. 10 marca o zaprzestaniu aktywnej licytacji pasm 800 MHz poinformował Polkomtel.

"Decydując się na taki krok Orange Polska uwzględnił dotychczasowy przebieg aukcji oraz zachętę UKE, co do możliwości współpracy pomiędzy operatorami już po zakończeniu aukcji" - podał Orange Polska w komunikacie.

"Orange Polska wierzy, że możliwe będzie stworzenie równowagi pomiędzy operatorami co do posiadanych częstotliwości, która pozytywnie wpłynie na rozwój rynku oraz dostęp wszystkich klientów do technologii LTE. Chcemy przypomnieć, że obecnie Orange Polska nie jest właścicielem żadnej częstotliwości pod LTE" - dodano.

Reklama