„Rozwój kompetencji cyfrowych szansą dla osób z niepełnosprawnościami” – taki był temat dyskusji otwierającej konferencję „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”, zorganizowaną przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z Fundacją Łódź Akademicka

Celem dziewiątej edycji wydarzenia było między innymi umożliwienie dyskusji na temat problemów osób z niepełnosprawnościami a także ułatwienie im bezpośredniego spotkania z pracodawcami

W dyskusji na temat kompetencji cyfrowych wzięli udział: Paweł Wdówik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,Dorota Habich, zastępca prezesa zarządu ds. programowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, prof. Paweł Strumiłło, prorektor ds. rozwoju Politechniki Łódzkiej, Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska oraz Agnieszka Sygitowicz wiceprezes zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie odbywała się konferencja.

Jak powiedział otwierając dyskusję Paweł Wdówik, jednym z kluczowych elementów, które łączą w sobie zrównywanie szans, zapewnienie niezależnego życia oraz kwestię technologii cyfrowych, jest sfera komunikacji alternatywnej, AAC (augmentative and alternative communication). Obejmuje ona wsparcie osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się. To jeden z wątków realizowanego ze wsparciem środków unijnych projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. Natomiast we wrześniu tego roku wybrano Radę ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (Radę ds.AAC i ETR).

– Wykorzystanie potencjału, jaki niesie technologia cyfrowa, jest niezbędne i kluczowe do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami pełnego udziału w życiu społecznym – podkreślił Paweł Wdówik

Dorota Habich opowiadała o współpracy PFRON z organizacjami pozarządowymi, w tym o szkoleniach dotyczących kompetencji cyfrowych. Jednym z ich celów jest to, aby korzystający z nowoczesnych technologii wiedzieli, jak robić to bezpiecznie.
Prof. Paweł Strumiłło mówił między innymi o projekcie „Dostępna Politechnika Łódzka”, który pozwolił systemowo zająć się szeroko rozumianą dostępnością do kształcenia. Duże środki przeznaczane są w tym kontekście na infrastrukturę, ale to tylko część działań. Są one również związane z nowoczesnymi technologiami. W ramach projektu odbywają się na przykład szkolenia, które z jednej strony pozwalają uczącym się podnosić kompetencje a kadrze akademickiej lepiej zrozumieć problemy osób z niepełnosprawnościami. Absolwenci ze specjalnymi potrzebami po ukończeniu uczelni są w stanie radzić sobie na rynku pracy.

Agnieszka Sygitowicz zauważyła ze swojej perspektywy, że osoby z niepełnosprawnościami są coraz bardziej widoczne w firmach związanych z nowymi technologiami, w tym w startupach, w których pracują albo wręcz je zakładają, z dobrymi efektami. Mówiła też o tym, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami wpływa w procesie ewaluacji na ocenę jakości kapitału ludzkiego przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z preferencji podatkowych.

– Jako firma mamy wpisane w swojej misji, że walczymy z szeroko rozumianymi wykluczeniami. Propagujemy inkluzywność – opowiadał Ryszard Hordyński. Chodzi o wykluczenia dotyczące edukacji, braku dostępu do wiedzy, do technologii, związane z cyfryzacją czy z brakiem mobilności.

– Pandemia pokazała wszystkim, że jesteśmy w stanie nie wychodząc z domu uczyć się, leczyć czy pracować – wskazywał przedstawiciel Huwawei. Firma szeroko angażuje się w działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Podczas dyskusji Ryszard Hordyński mówił między innymi o współpracy z fundacją Leżę i Pracuję, która wspiera osoby z ograniczeniami mobilności w powrocie na rynek pracy. Huawei współorganizuje również Wheelkathon, czyli hackathon, w którymi programiści opracowują rozwiązania mogące pomóc osobom z niepełnosprawnościami.

– Jesteśmy też organizatorami konkursu Huawei Startup Challenge. Każda edycja ma inny temat przewodni, pierwsza, w 2021 roku, dotyczyła walki z wykluczeniami – mówił Ryszard Hordyński.

Pierwsze miejsce kapituła Huawei Startup Challenge przyznała startupowi Wheelstair, za projekt medycznej przystawki do wózków inwalidzkich, umożliwiającej osobom z niepełnosprawnością ruchową pokonywanie trudnych barier architektonicznych. Drugie miejsce zajęła firma Associated Apps z rozwiązaniem The Compass, pomagającym poruszać się osobom niewidomym i niedowidzącym wewnątrz obiektów użyteczności publiczne. Kolejny nagrodzony, startup Parrot One, opracował rozwiązanie wspierające pracę i komunikację osób np. ze spastycznością mięśni rąk, po udarach. Opiera się ono na inteligentnej klawiaturze PowerHID.

– W dzisiejszych czasach technologie niwelują różnego rodzaju bariery – podkreślał Ryszard Hordyński Przedstawiciel Huawei zwrócił również uwagę na trzy wyzwania w ich pokonywaniu: brak świadomości co do możliwości, niewystarczającą edukację przedsiębiorców co mogą robić i jakie odnieść korzyści w związku z tego typu działaniami oraz brak wspierania osób z ograniczeniami w budowaniu pewności siebie, że mogą robić to, co inni. Technologie znakomicie w tym pomagają.

– Musimy zapewnić osobom z niepełnosprawnościami ten sam komfort życia, jaki sami mamy. Dążmy do tego, aby wszystkie te niepełnosprawności okazały się mało istotne w ich życiu i aby ich aktywność zawodowa rosła z każdym dniem – puentował prowadzący dyskusję Michał Banaś, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, z Katedry Pracy i Polityki Społecznej UŁ.

JPO

Materiał partnerski z serwisu Cyfrowa Gospodarka