Usługi o podwyższonej opłacie czyli SMS Premium Rate to w Polsce zmora wielu abonentów. Winę za to ponoszą sami klienci, którzy nie czytają dokładnie treści wiadomości i liczą na automatyczną wygraną w konkursie. Są jednak możliwości, aby uchronić nasz abonament przed nadmiernymi kosztami.

Większość firm, które pozyskują nasze numery telefonów w zawoalowany sposób próbuje nakłonić nas do odpowiedzi na przesłanego SMSa, wskazując jednocześnie, że „prawie” wygraliśmy, ale potrzeba jeszcze potwierdzenia, tego ostatniego kroku itd. To i tak duży postęp w porównaniu do poprzednich lat, bowiem nformowanie konsumentów o tym, że po wysłaniu SMS-a otrzymają nagrodę podczas gdy w rzeczywistości gwarantowany jest tylko udział w jej losowaniu – to praktyka niezgodna z prawem.

Potwierdził to Sąd Apelacyjny w Warszawie, podtrzymując decyzję UOKiK dotyczącą loterii BMW od Orange Druga Edycja.

Wysyłany do klientów SMS brzmiał następująco:

Reklama

Dział Nagród prosi o nadanie potwierdzenia. Dotyczy odbioru nagrody. Proszę wysłać BMW na 7400 (4,88zl). Serdecznie gratulujemy

Takie smsy wysyłała spółka Internetq Polska w celu zachęcenia konsumentów do udziału w loterii BMW od Orange Druga Edycja. W grudniu 2011 r. UOKiK wydał decyzję stwierdzającą, że praktyki te były niezgodne z prawem, ponieważ wprowadzały w błąd.
- Zdaniem Urzędu spółka sugerowała, że konsumenci uzyskali nagrodę i muszą tylko odesłać wiadomość. W rzeczywistości gwarantowało to jedynie udział w losowaniu samochodu. Wywoływanie wrażenia, że konsument już uzyskał nagrodę lub, lub uzyska ją po wykonaniu określonej czynności, np. po wysłaniu smsa, podczas gdy w rzeczywistości odbywa się to na innych zasadach, jest uznawane za niezgodną z prawem nieuczciwą agresywną praktykę rynkową – czytamy w informacji prasowej UOKiK.
Sąd Apelacyjny w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem Prezes UOKiK, podtrzymał też karę pieniężną w wysokości 338 572 zł dla firmy. Wyrok Sądu Apelacyjnego z 7 listopada 2014 r. (VI ACa 187/14) jest prawomocny.

Reklama

Reklamacja do operatora czy firmy?

Wszelkiego rodzaju gry i serwisy informacyjne w formie wiadomości tekstowych SMS organizowane są przez różne przedsiębiorstwa, które do tego celu, odpłatnie, wykorzystują numery udostępniane przez operatorów telekomunikacyjnych. W związku z tym reklamację dotyczącą konkretnej gry, loterii, serwisu informacyjnego należy zgłaszać do podmiotu organizującego, oferującego daną usługę.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opracował wytyczne dla użytkowników tego typu usług lub potencjalnych klientów. Aby uchronić się przed bardzo wysokimi rachunkami za telefon abonent ma prawo zażądać od operatora blokady wszystkich numerów o podwyższonej płatności . Co ważne, usługa jest darmowa.

Można także, ustanowić limit kwotowy na tego typu usługi. Dzięki temu, po przekroczeniu wcześniej ustalonej kwoty w danym okresie rozliczeniowym, abonent zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i sam podejmie decyzję, czy chce nadal korzystać z płatnych usług.
Jak informuje UKE Abonentom powinny być oferowane, co najmniej 3 progi kwotowe: 35 zł, 100 zł i 200 zł.

Jeśli przekazujemy nasz numer i telefon dziecku, warto zarejestrować je jako użytkownika telefonu i zarządzać usługami na koncie. Pozwoli to na sprawowanie kontroli nad dostępnością i treściami usług typu Premium Rate.

Najlepszym sposobem na uniknięcie dodatkowych kosztów jest nie odpowiadanie na zaczepki firm oraz ograniczenie brania udziału we wszelkich konkursach SMS-owych do minimum. Jeśli jednak jest w nas żyłka hazardzisty i chcemy powalczyć o nagrodę, to warto wcześniej sprawdzić przedsiębiorstwo odpowiedzialne za usługę.

Znając numer, na który ma być wysłana (lub już została wysłana) wiadomość w prosty sposób można zidentyfikować dostawcę, który świadczy usługę o podwyższonej opłacie. Wystarczy wejść na prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wykaz numerów usług o podwyższonej opłacie i wpisać w wyszukiwarce dany numer. Wówczas w rubryce „podmiot realizujący dodatkowe świadczenie” pojawi się nazwa i adres przedsiębiorcy, który odpowiada za usługę typu Premium Rate.

UKE informuje:

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że usługodawcy mają obowiązek rzetelnie poinformować jaki jest koszt usługi i jakie są jej zasady, a także umożliwić natychmiastowa rezygnację (zwolnioną od opłat). Powinniśmy bez trudu odnaleźć (np. na wskazanej stronie internetowej) nazwę, adres i dane kontaktowe usługodawcy, regulamin świadczenia usługi oraz warunki jej świadczenia (zakres, płatności, warunki rezygnacji). Jeżeli usługodawca umożliwia dokonanie opłaty za usługę za pośrednictwem SMS Premium - opłata musi być wskazana przy numerze, na który ma zostać wysłana wiadomość. Informacja o cenie musi być podana tą samą czcionką, kolorem oraz na tym samym poziomie, co numer SMS Premium. Po zakończeniu świadczenia usługi nasz numer telefonu lub inne dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie do rozliczenia tej usługi, chyba, że wyraziliśmy zgodę na otrzymywanie oferty handlowej w odrębnym zamówieniu.

Źródło: UOKiK, UKE, własne