Przychody Orange Polska z usług telefonii komórkowej wyniosły 1.438 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 1.533 mln zł rok wcześniej, podał telekom. Natomiast z wyłączeniem wpływu regulacji spadek wyniósł zaledwie 0,3% r/r, podkreśla spółka.

"Przychody z usług mobilnych, z wyłączeniem wpływu regulacji, w ujęciu rocznym były niemal stabilne (-0,3%, tj. -4 mln zł), gdyż pozytywna dynamika przyrostu bazy klientów zrównoważyła presję cenową w mobilnych usługach głosowych" - czytamy w komunikacie.

Przychody z usług głosowych wyniosły 804 mln zł w I kw. br. wobec 887 mln zł rok wcześniej, zaś przychody z usług przesyłu danych, wiadomości, treści oraz M2M - odpowiednio: 461 mln zł wobec 433 mln zł, podano także.

Liczba klientów komórkowych wzrosła w ostatnim kwartale do 15,395 mln z 15.325 mln kwartał wcześniej i 14,886 mln rok wcześniej. W I kw. br. klientów post-paid było 7,360 mln, a pre-paid - 8,035 mln.

"Tempo wzrostu liczby klientów komórkowych zwiększyło się do +3,4% rok-do-roku wobec +2,9% w 4 kw. 2013 roku. Było to możliwe dzięki pozyskaniu w pierwszym kwartale 139 tys. klientów abonamentowych (netto); wzrost w tym segmencie wyniósł +6,6% rok-do-roku" - napisano w komunikacie.

"W I kw. na detaliczne ARPU z usług mobilnych w dalszym ciągu niekorzystnie wpływała presja cenowa w usługach głosowych; w efekcie, wskaźnik ten zmniejszył się o -6,6% rok-do-roku" - czytamy dalej.

Zagregowane ARPU z usług telefonii komórkowej (poza Grupę) wyniosło 31,8 zł wobec 34,9 zł rok wcześniej.