Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, operator Aero2 od 1 kwietnia 2014r. wprowadził dla Korzystających z Bezpłatnego Dostępu do Internetu („BDI”) mechanizm CAPTCHA.

Mechanizm CAPTCHA (Completely Automated Public 'Turing test' to tell Computers and Humans Apart) – automatyczny system do rozróżniania, czy z komputera korzysta człowiek czy automat. Jest on powszechnie przyjęty i używany przez serwisy www, formularze, fora i inne usługi internetowe.

Mechanizm będzie kontrolował czas trwania bezpłatnego połączenia z siecią Internet, tak aby nie przekraczało jednorazowo 60 minut licząc od momentu nawiązania takiego połączenia. Po upływie 60 minut połączenia, sesja zostanie rozłączona. Aby ponownie uzyskać dostęp do Internetu należy rozwiązać kod CAPTCHA.

Reklama

Przez pierwszy tydzień od daty wdrożenia mechanizm będzie wprowadzany sukcesywnie, tak aby każdy użytkownik mógł zapoznać się i przyzwyczaić do nowego sposobu autoryzacji, co oznacza że nie będzie konieczności wpisywania CAPTCHA przy każdym wznowieniu sesji.