"Najczęściej wykorzystywane są telefony komórkowe - posiada je 86% badanych. Telefon stacjonarny jest podłączony w domach 31% respondentów, a z dostępu do internetu (niezależnie od rodzaju łącza) korzysta 60% osób. W przypadku 47% badanych jest to dostęp stacjonarny, natomiast 13% osób korzysta z internetu mobilnego" - czytamy w raporcie z badania.

UKE zwraca uwagę, że wyniki te są zbliżone do roku poprzedniego, jednak już w odniesieniu do roku 2011 zauważalne są zmiany. Na przestrzeni dwóch lat odsetek osób posiadających telefon komórkowy wzrósł o 1,8 pkt proc., przy jednoczesnym spadku o 7,9 pkt proc. nasycenia usługami telefonii stacjonarnej. Zgodnie z deklaracjami ankietowanych, poziom usług dostępu do internetu nie zmienił się.

"Pod względem współkorzystania z usług telekomunikacyjnych, największą grupę stanowią osoby posługujące się telefonem komórkowym i internetem (42% badanych). Tylko telefon komórkowy posiada 23% osób, a 17% użytkuje zarówno telefon stacjonarny, telefon komórkowy i internet" - czytamy dalej.

UKE podkreśla, że popularnym zjawiskiem jest korzystanie z pakietów usług telekomunikacyjnych. Najczęściej wiązane są usługi stacjonarne, w tym głównie internet, który wchodzi w skład 79% ogółu pakietów. Dla porównania, w 2011 r. wskaźnik ten wynosił 72,5%. Najpopularniejsze typy pakietów – zarówno teraz, jak i w latach poprzednich, obejmują telewizję i Internet stacjonarny, albo telefon stacjonarny i internet stacjonarny.

W raporcie podano przyczyny braku korzystania z usług telekomunikacyjnych.

"Najczęstszym powodem niekorzystania z telefonu komórkowego jest brak potrzeby jego posiadania (47% wskazań). Co 4 badany z grupy osób nieposiadających telefonu komórkowego wskazuje na niewielkie wykorzystanie usług głosowych" - głosi raport.

Brak dostępu do internetu wiąże się w zdecydowanej większości przypadków również z brakiem potrzeb (58% wskazań) lub niewystarczającymi umiejętnościami korzystania z usługi (38%). Co 4 "nie-użytkownik" internetu nie posiada odpowiedniego sprzętu, umożliwiającego dostęp do sieci, podano także. 

Internet jest najczęściej wykorzystywany do sprawdzania poczty

Z kolei brak możliwości podłączenia internetu w miejscu zamieszkania dotyka 4% respondentów nie korzystających z internetu.

"Z dostępu do internetu korzysta 60% Polaków w wieku 15 lat i więcej, najczęściej w domu (94%), rzadziej natomiast w pracy (38%). Częstotliwość użytkowania jest bardzo wysoka - większość internautów korzysta z niego codziennie lub kilka razy w tygodniu" - napisano w raporcie.

Internet jest najczęściej wykorzystywany do sprawdzania poczty elektronicznej, odwiedzania portali internetowych i serwisów społecznościowych, słuchania muzyki przez internet oraz używania komunikatorów, podał UKE.

Osoby posiadające dostęp do internetu korzystają ze stacjonarnego dostępu (78%), a 22% użytkuje dostęp mobilny. Wśród wszystkich Polaków w wieku 15 lat i więcej odsetek posiadaczy stacjonarnego i mobilnego dostępu wynosi odpowiednio: 47% i 13%.

"Blisko 2/3 badanych posiada tylko telefon komórkowy . Z telefonu stacjonarnego i komórkowego równolegle korzysta 22% osób, a tylko z telefonu stacjonarnego 9%. Osoby bez żadnego telefonu stanowią 4% wszystkich badanych. Co 3 użytkownik telefonu komórkowego (35%) korzysta ze smartfona" - czytamy też w raporcie.

Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej próbie losowo-adresowej 1600 osób reprezentatywnej dla populacji Polski w wieku 15 lat i więcej w okresie 25 października - 10 listopada 2013 r.