Decyzję tę uzasadnia się wątpliwościami formalnymi po zawieszeniu aukcji przez UKE w związku z epidemią koronawirusa.

Według MC te wątpliwości "mogą podważyć cały proces w postępowaniu sądowym, przez co jego uczestnicy nie będą mieli pewności inwestycyjnej dotyczącej przedsięwzięć wartych miliardy złotych".