Z projektu wykreślono zapisy dotyczące wyłącznie rozwiązań dotyczących łączności najnowszej generacji, by wyciszyć niepokoje społeczne.
Przepisy sprzyjające rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej przyjął w piątek Senat – ale z poprawkami. Teraz zmiany wprowadzone przez izbę wyższą trafią pod obrady Sejmu. Chodzi o tzw. megaustawę przygotowaną w Ministerstwie Cyfryzacji. Jej celem jest usunięcie przeszkód w budowie sieci telekomunikacyjnych. Dotyczy to rozbudowy obecnej infrastruktury, ale też inwestycji czekającej telekomy: wprowadzenia rozwiązań piątej generacji (5G). Ustawa m.in. obniża maksymalne opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z pracami przy sieci i ułatwia korzystanie z istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne. Otwiera też drogę do zwiększenia norm poziomu pól elektromagnetycznych (PEM). Dziś są one sto razy mniejsze niż w większości państw UE i są jedną z największych bolączek operatorów.