Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) nałożył karę wysokości 100 tys. zł na Netię za uniemożliwienie XL Telekom korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonych numerów, podał Urząd.

Postępowanie zostało zainicjowane w związku z wnioskiem złożonym przez XL Telekom o rozwiązanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z przeniesieniem przydzielonych 499 numerów.

"Zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 16 Pt kto uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, podlega karze pieniężnej. Abonent, zgodnie z art. 71 ust. 1 Pt, będący stroną umowy z dostawcą usług, w której przydzielany jest abonentowi numer z planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, może żądać przy zmianie dostawcy usług przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora na obszarze geograficznym - w przypadku numerów geograficznych i na terenie całego kraju - w przypadku numerów niegeograficznych" - czytamy w komunikacie.

UKE podało, że w toku postępowania ustalono, że Netia zawarła umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 499 numerów, a XL Telekom wykorzystywała numerację do świadczenia usług w centrum handlowym w Łodzi w celu zapewnienia usług telefonicznych i dostępu do internetu dla klientów na terenie Centrum, zawierając z nimi umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

"XL Telekom wystąpiła o przeniesienie 499 numerów używanych na podstawie ww. umowy do sieci innego operatora. Netia odmówiła przeniesienia numerów, powołując się na charakter umów zawartych z XL Telekom, które nie były jej zdaniem umowami abonenckimi, ale umowami międzyoperatorskimi z udostępnieniem numeracji. W związku z tym, zdaniem Netii, XL Telekom nie przysługiwały uprawnienia do przeniesienia przydzielonych numerów" - czytamy dalej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania prezes UKE stwierdził, że Netia zawarła z XL Telekom umowy abonenckie, a nie umowy międzyoperatorskie z udostępnieniem numeracji. Dlatego XL Telekom przysługiwał status abonenta i tym samym była uprawniona do przeniesienia numerów. Z tego powodu Netia odmawiając przeniesienia 499 numerów naruszyła Prawo telekomunikacyjne i podlegała karze zgodnie z art. 209 ust. 1 pkt 16., podsumowano.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.