Na Kongresie Perły Samorządu, organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną, Marek Tejchman miał okazję porozmawiać z Aleksandrą Kosiorek, prezydent Gdyni, która podzieliła się swoimi refleksjami na temat aktualnych wyzwań i priorytetów stojących przed lokalnymi samorządami.

Zmieniające się wyzwania samorządów

Aleksandra Kosiorek podkreśliła, że samorządy, w tym Gdynia, muszą stawić czoła dynamicznie zmieniającym się wyzwaniom. Kluczowym aspektem jej kadencji jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców we współzarządzanie miastem. W ostatnich wyborach mieszkańcy wyrazili silne poparcie dla większego udziału w podejmowaniu decyzji, co zaowocowało zmianą władzy w Gdyni.

Współpraca z mieszkańcami

Prezydent Kosiorek zaznaczyła, że jednym z głównych wyzwań jest zapewnienie transparentności i efektywności komunikacji z mieszkańcami. Wspomniała, że poprzednie administracje miały problemy z efektywnym informowaniem społeczeństwa o konsultacjach i projektach, co zniechęcało mieszkańców do aktywnego udziału. "Aby odbudować zaufanie, musimy zagwarantować, że głosy mieszkańców będą brane pod uwagę i że efekty konsultacji będą widoczne," podkreśliła Kosiorek.

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych

W dobie cyfryzacji, skuteczne wykorzystanie narzędzi cyfrowych do komunikacji z mieszkańcami staje się kluczowe. Jednak, jak zauważyła Kosiorek, istnieje wiele aplikacji, które są nieintuicyjne i niekompatybilne ze sobą, co prowadzi do frustracji użytkowników. W planach jest uproszczenie tych narzędzi, aby były bardziej przyjazne dla użytkowników i skutecznie wspierały współzarządzanie.

Inwestycje i polityka gospodarcza

W rozmowie nie zabrakło tematu kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Jednym z priorytetów Gdyni jest budowa drogi, która połączy miasto z portem, co ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu. "Ta inwestycja jest niezbędna dla dalszego rozwoju tkanki portowej i miasta," zaznaczyła Kosiorek.

Transport publiczny i mieszkalnictwo

Kolejnym ważnym obszarem jest rozwój transportu publicznego, który musi stać się bardziej atrakcyjny, aby skutecznie konkurować z transportem prywatnym. Kosiorek zwróciła uwagę na potrzebę modernizacji i poprawy dostępności transportu publicznego, szczególnie w kontekście nadchodzących dużych inwestycji drogowych.
Mieszkalnictwo i polityka mieszkaniowa to kolejne wyzwanie. W Gdyni brakuje skutecznej polityki mieszkaniowej, co wpływa na dostępność mieszkań komunalnych. W planach jest rozwijanie energooszczędnych budynków oraz rewitalizacja istniejących zasobów mieszkaniowych, aby sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców.

Jakość życia

Na zakończenie, Kosiorek podkreśliła, że kluczowym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. "Chcemy, aby Gdynia była miejscem, gdzie ludzie mają dostęp do zieleni, bezpiecznych szkół i miejsc, w których mogą spędzać czas wolny," powiedziała. Zrównoważony rozwój miasta, który uwzględnia zarówno potrzeby infrastrukturalne, jak i społeczne, jest jej priorytetem.