- Trzeba stworzyć taki model finansowania, by zapewnić najlepszą formę edukacji; by szkoły były przepustką do wybranej uczelni. Trzeba efektywnie gospodarować środkami - mówi Jakub Banaszek, prezydent miasta Chełm. Dodaje również, że subwencja oświatowa to jedno, a czym innym jest gospodarowanie środkami z własnego budżetu.