W maju rząd przedstawił Radzie Dialogu Społecznego (RDS) swoją propozycję podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Partnerzy społeczni mieli do 15 czerwca czas na uzgodnienie wspólnego stanowiska w tej kwestii, ale do tego nie doszło. W takiej sytuacji, zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), próg jest ustalany w rozporządzeniu Rady Ministrów, a jego projekt został teraz przekazany do konsultacji. Co istotne, ponieważ część świadczeń pomocy społecznej oraz dotacji dla niektórych placówek jest powiązana z wysokością kryterium dochodowego, to jego waloryzacja spowoduje ich wzrost.

ikona lupy />
Wysokość kryterium dochodowego / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe