Wprawdzie osób wspierających rodziców zastępczych stopniowo przybywa, ale nadal jest ich o połowę za mało.
O ponad 12 proc. wzrosła w ubiegłym roku liczba zatrudnianych przez gminy asystentów rodzin. Również powiaty miały więcej koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej niż w 2014 r. Osób sprawujących te stanowiska nie byłoby jednak tak dużo, gdyby nie dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Budżetowa dotacja stanowi podstawę pokrywania kosztów ich wynagrodzeń. W tym roku samorządy otrzymały na ten cel 74 mln zł.
Pomoc na wniosek