Osoby korzystające z Karty Dużej Rodziny nie ucieszą się na tę wiadomość. Od 1 marca uległa bowiem zmianie stawka opłaty związanej z wydawaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny. I to aż o 50 proc.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

W 2024 r. weszła w życie ważna zmiana dotycząca Karty Dużej Rodziny. Od 1 marca uległa bowiem zmianie stawka za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Teraz trzeba zapłacić o 50 proc. więcej.

Karta Dużej Rodziny. Wzrost stawki za duplikat

Od 1 marca 2024 r. zmieniła się wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Aby otrzymać duplikat karty, trzeba uiścić opłatę w wysokości 15 zł. To o 5 zł drożej niż wcześniej, kiedy to stawka za wydanie duplikatu wynosiła 10 zł.

Pamiętajmy, że samo wydanie Karty Dużej Rodziny jest darmowe dla wszystkich jej posiadaczy (czyli dla każdego członka rodziny). Opłacie podlega jedynie jej powielenie (duplikat).

Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Karta Dużej Rodziny. Jakie zniżki przysługują na kartę? [LISTA]

Przypomnijmy, że ramach Karty Dużej Rodziny udzielane są dwa rodzaje zniżek: ustawowe oraz handlowe (nieustawowe).

Zniżki ustawowe - Karta Dużej Rodziny

Zniżki ustawowe to zniżki na przejazdy kolejowe, darmowe wejścia do wszystkich parków narodowych na terenie Polski oraz zniżki na wyrobienie paszportu.

zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,50 proc. ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,75 proc. ulgi opłaty za paszport - dzieci,bezpłatny wstęp do parków narodowych,gwarancja stałej ceny zużycia energii elektrycznej na obecnym poziomie (stosowanie cen z roku 2022) – do 3 MWh zużycia rocznego.

Zniżki nieustawowe - Karta Dużej Rodziny

Zniżki nieustawowe to ulgi udzielane przez podmioty prywatne.

Mapę z partnerami KDR oraz opisem zniżek znajdziemy tutaj: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr