Anita Noskowska-Piątkowska została powołana przez premiera Donalda Tuska na stanowisko nowego szefa służby cywilnej. Jest absolwentką Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) i filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe z europeistyki, marketingu medialnego i politycznego oraz konsultacji publicznych. Zastąpiła odwołanego dwa tygodnie temu Dobrosława Dowiata-Urbańskiego.

Premier w dokumencie odwołującym podziękował byłemu szefowi służby cywilnej za pracę na tym stanowisku – choć informacji o tym zabrakło w rządowym komunikacie. Dobrosław Dowiat-Urbański zajmował tę posadę przez niemal osiem lat.

Z decyzji premiera cieszą się przede wszystkich urzędnicy mianowani (do tego grona zalicza się nowa szefowa służby cywilnej). Mają nadzieję, że pod jej kierownictwem zwiększy się m.in. limit mianowań na urzędników, ich przywileje związane z dodatkami i dłuższym wymiarem urlopu wypoczynkowego nie będą wygaszone, a także zostaną przywrócone konkursy na stanowiska dyrektorskie. Z kolei dyrektorzy generalni liczą na uruchomienie elektronicznej platformy do naborów na wolne stanowiska w administracji rządowej.

Z informacji DGP wynika też, że Paweł Graś, szef gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów, również ma pełnić pośredni nadzór nad służbą cywilną, a także nad KSAP. ©℗