532 mln zł mogą zostać przeznaczone na wypłatę nagród dla kół gospodyń wiejskich za dużą frekwencję wyborczą – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapewnia, że pieniądze na konta trafią najpóźniej 30 czerwca br.

Na problem zwrócili uwagę posłowie Kukiz’15 Jarosław Sachajko oraz Marek Jakubiak.

„12 grudnia 2023 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia regulująca zasady i terminy wypłat nagród dla kół gospodyń wiejskich (KGW) za dużą frekwencję wyborczą. Zwycięskie gminy mają dostać po 250 tys. zł. Jednakże coraz częściej pojawiają się głosy typu, iż nowa władza nie wypłaci obiecanych pieniędzy, więc oczekiwania wśród członkiń KGW są ostrożne, ale obawy o brak wypłat na tyle poważne, że głosy wątpliwości są coraz bardziej słyszalne” – wskazują w interpelacji nr 761.

Zgodnie z przepisami pieniądze mają być wypłacane z urzędu tym kołom gospodyń wiejskich, których siedziba znajduje się na obszarze gminy o liczbie mieszkańców do 20 tys., a w której frekwencja w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 15 października 2023 r. wyniosła powyżej 60 proc. Nowela zastrzega, że pieniądze przysługują tylko tym KGW, które do 15 października 2023 r. były wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Z nagród są wyłączone KGW znajdujące się w stanie likwidacji. Wysokość wsparcia zostanie ustalona jako iloraz kwoty 250 tys. zł i liczby kół gospodyń wiejskich, których siedziby znajdują się na obszarze danej gminy. Posłowie zapytali resort rolnictwa, czy obietnica wypłaty nagród dla KGW za dużą frekwencję zostanie dotrzymana.

W odpowiedzi na pytanie posłów Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, informuje, że zostaną zapewnione pieniądze na ten cel. Na wypłaty zarezerwowano ponad 532 mln zł.

– Przed rozpoczęciem wypłat konieczne jest wyliczenie kwot wsparcia dla poszczególnych KGW. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystąpiła do Państwowej Komisji Wyborczej o przekazanie oficjalnych danych o gminach do 20 tys. mieszkańców, gdzie frekwencja w wyborach do Sejmu RP przeprowadzonych 15 października 2023 r. przekroczyła 60 proc. Na podstawie tych danych oraz informacji o KGW zawartych w prowadzonym przez prezesa ARiMR Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich będzie można ustalić pomoc dla poszczególnych kół. Zgodnie z przepisami wypłata zostanie zakończona nie później niż 30 czerwca 2024 r. – zapewnia Kołodziejczak.©℗