Polski Związek Działkowców bije na alarm. Już niedługo tysiące ogródków mogą być zlikwidowane. To pokłosie nowych przepisów, które w planach zagospodarowania przestrzennego pozwalają na obecność ogródków działkowych jedynie w dwóch konkretnych strefach.

Któż z nas nie kojarzy rodzinnych ogrodów działkowych? Wpisują się w krajobraz polskich miast i dla wielu z nas są miejscem błogiego odpoczynku bądź oddawania się pasji, jaką jest ogrodnictwo. Znajdują się głównie w granicach administracyjnych miast, więc ich właściciele nie muszą zwykle długo podróżować, by znaleźć chwilę wytchnienia od codziennej gonitwy w miejskim zgiełku.

Ogródki działkowe do likwidacji? O co chodzi?

We wrześniu br. weszła w życie znowelizowana ustawa o planowaniu przestrzennym. Zgodnie z jej wymogami, wszystkie gminy w Polsce są zobowiązane (do końca 2025 r.) uchwalić tzw. plany ogólne. W ramach tych planów tereny gmin muszą zostać podzielone na tzw. strefy funkcjonalne. Spośród 13 zawartych w ustawie stref ogródki działkowe mogą się znaleźć jedynie w dwóch.

Działkowcy obawiają się, że w skrajnym przypadku nowe przepisy spowodują likwidację ogródków działkowych. "Analizy PZD wskazują, że projekt już za dwa lata może skutkować zakazem ujawnienia ROD w planach miejscowych na większości terenów gmin. Pomimo wniosków PZD, przedstawiciele resortu odmawiają skorygowania dokumentu. W obecnym kształcie projekt może dotknąć nawet 60 proc. ROD" – informuje PZD.

"W negatywnym scenariuszu ich istnienie będzie sprzeczne z planem miejscowym, co otworzy drzwi do ich likwidacji, nawet na cele komercyjne. PZD podjął kampanię na rzecz zmodyfikowania przepisów, jak dotychczas postulaty działkowców są ignorowane. Wejście w życie tych przepisów oznaczałoby, że ogrody zlokalizowane w sąsiedztwie innym niż domy jednorodzinne lub zieleń, niemalże z założenia pozbawiono by szans na wprowadzenie do planów miejscowych" – dodaje PZD.

Ogródki działkowe do likwidacji? Jest odpowiedź ministerstwa

"Zarówno w dotychczasowym systemie prawnym, jak i we wprowadzonym ostatnią nowelizacją planowania przestrzennego, gminy w planach miejscowych mogą rozstrzygać o lokalizacji ogrodów działkowych. Uchwalenie planów ogólnych spowoduje, że rada gminy może dokonać tego rozstrzygnięcia na wcześniejszym etapie. Możliwość przewidywania lokalizacji ogrodów działkowych na etapie planu ogólnego ma na celu m.in. zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury" – odpowiedziało działkowcom Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

"Przygotowując plan ogólny gminy będą obowiązane uwzględnić kilkadziesiąt uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy. W uzasadnieniu planu ogólnego będzie konieczne przedstawienie przyczyn wyznaczenia stref planistycznych w granicach określonych w planie ogólnym. Plany ogólne będą poddawane konsultacjom społecznym. Nie jest więc możliwe, żeby wyznaczanie poszczególnych stref następowało pochopnie, bez uwzględnienia ogrodów działkowych w strefach planistycznych" – dodano w oświadczeniu resortu.