Projekt nowelizacji musi być uzgodniony ze związkami zawodowymi. Co ważne, musi być zaopiniowany przez organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (dalej: u.r.d.s.).

Prawo do opiniowania