O co pytają na szkoleniach
Pojazdy wykorzystywane rolniczo
PROBLEM Spółka jest właścicielem kilku naczep i przyczep ciężarowych. Nie wykazała ich do opodatkowania – twierdząc, że są one wykorzystywane przez inne osoby do obsługi pól uprawnych, a środki transportowe związane z działalnością rolniczą nie podlegają opodatkowaniu. Czy takie stanowisko jest prawidłowe?