Nie od 1 lutego, lecz od 1 marca br. - do końca 2023 r. - przedsiębiorstwa energetyczne będą zobowiązane do stosowania w rozliczeniach z podmiotami wrażliwymi nowego mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła - wynika z przesłanego w piątek do Sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. Co do zasady nowe regulacje zastąpią obowiązujący obecnie mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, chyba że będzie on korzystniejszy dla odbiorców końcowych.

Nowy mechanizm