PRAWO BUDOWLANE

Elektroniczna książka obiektu budowlanego

Od 1 stycznia 2023 r. inwestorzy mogą prowadzić w internecie cyfrową książkę obiektu budowlanego. To istotna wiadomość dla powiatów. Choć początkowo stosowanie e-procedur będzie nieobowiązkowe, to gdy wejdzie w życie kolejna nowelizacja prawa budowlanego, nad którą już pracuje rząd, proces elektronizacji ma bardzo przyspieszyć. Styczniowe zmiany wchodzą na podstawie nowelizacji prawa budowlanego sprzed pół roku (ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2022 r. poz. 1557).
Książka obiektu budowlanego jest niezbędna np. dla właścicieli czy zarządców domów wielorodzinnych, hal czy innych większych obiektów, także komunalnych. Cyfrowa książka przybrała formę aplikacji (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego określił ją jako system c-KOB), w której każdy zarządca lub właściciel ma dokonywać odpowiednich wpisów. Dostęp do tego systemu wymaga uwierzytelnienia i autoryzacji osoby za pośrednictwem założonego konta. Każda książka będzie miała przypisany sobie numer. Prowadzenie jej w wersji papierowej zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie wciąż możliwe do końca 2026 r., jednak wkrótce ma to się zmienić. Zaawansowany już projekt nowelizacji prawa budowlanego, która wkrótce ma się znaleźć w Sejmie, radykalne skraca czas obowiązywania papierowych ksiąg. Zakłada on, że inwestorzy będą zobowiązani do założenia książki obiektu budowlanego w wersji elektronicznej już od 31 maja 2023 r.