100 tys. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych ma powstać w najbliższych latach dzięki pieniądzom, które trafią do samorządów w ramach nowej odsłony programu „Maluch+”.

Ten działający od 2011 r. program do tej pory był realizowany w jednorocznych edycjach, w których gminy oraz podmioty prywatne mogły ubiegać się o dotacje na utworzenie żłobka, klubu dziecięcego, zwiększenie liczby miejsc w istniejących placówkach, a także na zatrudnienie dziennych opiekunów. Jego zasady przewidywały też możliwość otrzymania pieniędzy na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania miejsc. Realizacja programu „Maluch+” w dużym stopniu przyczyniła się do zwiększenia liczby żłobków i klubów dziecięcych oraz oferowanych w nich miejsc opieki, których jeszcze w 2011 r. było 32 tys., podczas gdy na koniec tego roku będzie ich łącznie 228 tys.
Aby jeszcze przyspieszyć rozwój opieki żłobkowej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) zdecydowało się całkowicie zmienić dotychczasową formułę funkcjonowania programu.
– Chcemy, by każdy rodzic, nawet w najmniejszej gminie, nie miał problemu ze znalezieniem nowoczesnego i przyjaznego miejsca, w którym jego dziecko będzie miało zapewnioną odpowiednią opiekę. Dlatego zdecydowanie zwiększamy finansowanie programu – mówiła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, która podczas wczorajszej wizyty w żłobku w Pilawie przedstawiała informacje na temat nowej odsłony programu „Maluch+”.
Pierwszą i zasadniczą zmianą jest przekształcenie go w program wieloletni, który będzie realizowany do 2026 r. W efekcie samorządy będą miały trzy lata na realizację inwestycji, a nie rok, tak jak jest obecnie. Jest to dla nich o tyle korzystne rozwiązanie, że większe przedsięwzięcia, takie jak np. budowa nowej placówki przeznaczonej dla dużej liczby dzieci, wymaga więcej czasu. Była to jedna z przyczyn, dla których gminy czasem nie sięgały po pieniądze z programu „Maluch+”.
Druga ważna zmiana dotyczy wspomnianego zwiększenia puli pieniędzy na program. W ostatnich latach było to 450 mln zł w skali roku do podziału między samorządy i podmioty prywatne. W nowej edycji kwota wzrośnie do 5,5 mld zł (łącznie na wszystkie lata) i będą się na nią składać zarówno pieniądze z budżetu państwa, jak i fundusze unijne.
Z zapowiedzi minister Maląg wynika też, że zupełnie inny będzie sposób przyznawania dotacji. Teraz było tak, że gminy i podmioty prywatne zainteresowane uzyskaniem pieniędzy musiały składać swoje oferty do wojewodów, którzy potem przekazywali je do MRiPS, i to resort podejmował ostateczną decyzję, kto otrzyma pieniądze i w jakiej wysokości. W nowym programie „Maluch+” ma być zaś tak, że to specjalny algorytm na podstawie danych dotyczących m.in. liczby dzieci oraz istniejących na terenie danej gminy miejsc będzie ustalał kwotę, która do niej trafi.
– W przypadku Pilawy będzie to 2,4 mln zł na utworzenie 40 miejsc opieki, a władze gminy będą decydować, czy przyjmą te pieniądze – wskazywała Marlena Maląg.
Co istotne, wsparcie z nowego programu „Maluch+” ma pokrywać 100 proc. kosztów inwestycji i nie trzeba będzie mieć wkładu własnego. Gminy będą mogły również liczyć na dofinansowanie do bieżących kosztów funkcjonowania, które będzie im przysługiwać przez 36 miesięcy, w wysokości 837 zł na dziecko.
Założenia nowej edycji programu zostały przekazane samorządom do konsultacji, a informacje dotyczące obliczonej algorytmem kwoty pieniędzy mają być przekazywane gminom w styczniu 2023 r. ©℗