Resort podkreśla, że wszystkie ujęte w projekcie zmiany są realizacją wniosków gmin przekazanych za pośrednictwem wojewodów. – Postulowane zmiany dotyczą 720 przypadków, w tym: ustalenia 7 nazw miejscowości, 10 nazw obiektów fizjograficznych, 228 zmian nazw lub rodzajów miejscowości, zniesienia 475 nazw miejscowości na terenie 225 gmin, 146 powiatów w 16 województwach – wylicza MSWiA.
Chodzi przede wszystkim o nazwy wsi i osad. I tak dla przykładu wieś Zagacie (woj. lubelskie) otrzyma nową nazwę Zahacie, natomiast Czarny Las-Kolonia przekształci się w Czarny Las. Z kolei osada Ludomicko (woj. wielkopolskie) otrzyma nazwę Ludomicko-Gajówka, a Sulejewo przekształci się w Sulejewo-Folwark. W tym ostatnim przypadku zmiana uzasadniona jest tym, że nowa forma w praktyce używana jest od wielu lat. Zgodnie z tą nazwą sporządzane są akty notarialne i inne dokumenty urzędowe czy prowadzona jest ewidencja ludności. Mimo to w urzędowym wykazie nazw miejscowości wieś ta figuruje jako Sulejewo.