Do końca miesiąca jednostki samorządu terytorialnego, podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej (np. szpitale i szkoły) oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają czas na złożenie u swojego sprzedawcy energii oświadczenia o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu.

30 listopada mija również termin na złożenie wniosku o dodatek na zakup opału przez uprawnione podmioty wrażliwe (np. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury, placówki opiekuńcze).

Konieczny wniosek

W przeciwieństwie do gospodarstw domowych, które automatycznie – po przekroczeniu ustawowych limitów zużycia energii elektrycznej, do których cena prądu zostanie zamrożona na tegorocznym poziomie – zostaną objęte stawką maksymalną w wysokości 693 zł za 1 MWh, podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa muszą pamiętać o złożeniu stosownego oświadczenia, dzięki któremu przedsiębiorstwo energetyczne od 1 grudnia br. zastosuje cenę maksymalną 785 zł za 1 MWh. Ma ona obowiązywać do końca przyszłego roku.
Zgodnie z ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2243) podmiotami uprawnionymi są tu m.in. urzędy samorządowe, szkoły, żłobki, szpitale, przychodnie, kościoły i inne związki wyznaniowe, ochotnicze straże pożarne.

Warto się pospieszyć

Niezłożenie oświadczenia w terminie nie przekreśla szans JST na tańszą energię, ale skróci okres obowiązywania tarczy energetycznej.
– Jeśli ktoś złoży wniosek np. 1 grudnia, to maksymalną stawkę będzie miał liczoną od następnego okresu rozliczeniowego. Dlatego istotne jest, żeby wniosek złożyć jak najszybciej i zmieścić się w tym terminie – przypomina Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Podmiot wrażliwy może złożyć wniosek w formie papierowej lub elektronicznej, a jego wzór określa rozporządzenie ministra klimatu i środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2299).

Wsparcie także na opał

Również do końca listopada podmioty wrażliwe mają czas na złożenie wniosku o dodatek na zakup opału. Na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) uprawnione do tego są te z nich, których budynki nie są przyłączone do sieci ciepłowniczej ani gazowej, a do ogrzewania stosują m.in. węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierający co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, pellet drzewny, gaz skroplony LPG lub olej opałowy.
Zgodnie z ustawowo określonym wzorem dodatek ma pokryć 40 proc. wzrostu kosztów ogrzewania. Warunkiem jego otrzymania jest również wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
– Reguły i warunki, które trzeba spełniać, wcale nie są takie proste. W związku z tym sporo jest wątpliwości interpretacyjnych, co nie sprzyja zainteresowaniu – ocenia rządowe wsparcie Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Ceny średnie i zamrożone

Powyższa ustawa wprowadziła również mechanizm średniej ceny ciepła z rekompensatą dla przedsiębiorstw energetycznych. Została ona ustalona na poziomie 150,95 zł/GJ dla źródeł ciepła zasilanych przez gaz i olej opałowy oraz 103,82 zł/GJ dla pozostałych źródeł. W tym wypadku termin na złożenie oświadczenia przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty wrażliwe do sprzedawców ciepła minął 11 października br. Podobnie jak w przypadku ceny maksymalnej za prąd, złożenie dokumentu po terminie skutkuje uruchomieniem mechanizmu od kolejnego miesiąca.
Samorządy korzystają również z tegorocznego zamrożenia cen gazu na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 202). Na 2022 r. cena maksymalna została ustalona na poziomie 200,17 zł za 1 MWh. Lista odbiorców wrażliwych objętych tym wsparciem została określona w art. 62b ust. 1 pkt 2 prawa energetycznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385).
Podobne rozwiązanie ma zostać wprowadzone w przyszłym roku (pisaliśmy o tym w artykule „Mrożenie cen gazu również w przyszłym roku”, DGP nr 215/2022). Podczas wczorajszego posiedzenia rząd nie przyjął jednak projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu i zdecydował, że będzie on poddany dalszym analizom. ©℗