Przygotowanie i podejmowanie uchwał

Zobowiązania trzeba uwzględnić w prognozach wieloletnich

PYTANIE Gmina chce zaciągnąć zobowiązanie na zadanie związane z budową kanalizacji (finansowane w części ze środków UE, a w części z własnych), które ma być rozpoczęte w grudniu 2022 r. i kontynuowane w 2023 r. Czy wystarczające będzie podjęcie uchwały o zgodzie na zaciągnięcie przez wójta zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2022?