Od chwili wejścia w życie uchwały krajobrazowej, w lipcu 2020 r., w Krakowie zniknęły setki reklam, a łączna wysokość dotychczas nałożonych kar za nieprzestrzeganie przepisów to ponad pół miliona złotych – wynika z czwartkowych informacji magistratu.

Uchwała, która miała wpłynąć na estetykę miasta, weszła w życie 1 lipca 2020 r. Przez dwa lata obowiązywał okres przejściowy, a postępowania miały charakter głównie przypominający, bo większość reklam powstała przed uchwałą. Wiele reklam zostało usuniętych zaraz po wejściu w życie nowych przepisów. Od 1 lipca 2022 r. przepisy uchwały obowiązują w odniesieniu do wszystkich reklam, niezależnie od czasu, w którym powstały.

Nie wszyscy jednak zastosowali się do nowych regulacji. Do tej pory miasto nałożyło osiem kar na łączną kwotę ponad pół mln zł. Obecnie w toku jest blisko 700 spraw – czynności wyjaśniających i postępowań w sprawie ukarania – dotyczących tablic i urządzeń reklamowych. Większość z tej liczby to czynności wyjaśniające, które najczęściej okazują się skuteczne i w takiej sytuacji nie jest wszczynane postępowanie. W małej części przypadków dochodzi do wszczęcia postępowania zmierzającego do ukarania.

Wśród ukaranych jest właściciel reklamy na budynku przy ul. Zwierzynieckiej 22, który jako pierwszy odwołał się od decyzji prezydenta miasta z 2 sierpnia, i skierował sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W ostatnich dniach SKO potwierdziło jednak zasadność kary i podtrzymało jej wysokość – prawie 27 tys. zł. Reklama tego właściciela zajmowała powierzchnię prawie 150 mkw.(PAP)

autor: Beata Kołodziej