Jest to specjalna platforma Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) służąca do wnioskowania o różnego rodzaju świadczenia i formy pomocy przysługujące osobom z dysfunkcjami zdrowotnymi. Jak wskazuje organizacja, od przyszłego roku wyłącznie za jej pośrednictwem PCPR będą realizować obowiązki sprawozdawcze. Wykluczona ma też być forma papierowa wniosków.
ZPP podkreśla, że obecnie powiaty w różnym zakresie korzystają z SOW. Jedne wykonują wszystkie zadania z jego wykorzystaniem, inne ograniczają się tylko do tego, co niezbędne. Jednak niezależnie od tego, od stycznia 2023 r. te nowe wymogi będą oznaczać dla wszystkich powiatów dodatkowe zaangażowanie zatrudnionych osób. Organizacja przypomina, że dotychczas wnioski o pieniądze np. z programu „Aktywny samorząd” były jedynie sporadycznie składane przez SOW, ponieważ większość składających je to osoby wykluczone cyfrowo: starsze, niemające odpowiedniego sprzętu czy dostępu do internetu. ZPP podaje przy tym przykład jednego z powiatów z południa Polski, w którym do końca czerwca br. wpłynęło łącznie 1032 wnioski o przyznanie pomocy, ale tylko 6 zostało złożonych przez SOW. W efekcie pracownicy PCPR są zmuszeni każdorazowo do przepisywania wniosku złożonego w tradycyjnej formie do systemu, zanim przystąpią do jego właściwego rozpatrywania.