Wyłączenie z systemu

Czy nieruchomości niezamieszkane zawsze muszą być objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi?