Czy obecnie w naszym kraju istnieje obrona cywilna?
Nie. W tym zakresie brakuje odpowiednich regulacji prawnych. Do 22 kwietnia 2022 r., czyli dopóki obowiązywała ustawa o powszechnym obowiązku obrony, funkcję szefa obrony cywilnej pełnił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. W tej ustawie był odrębny rozdział poświęcony tej tematyce. Była możliwość odbywania obowiązkowej służby zasadniczej w obronie cywilnej. Był to ukłon w kierunku osób, które chciały spełnić obowiązek wobec ojczyzny, ale nie sięgać po broń. Obecnie nawet tego nie ma. Z chwilą zastąpienia tamtej regulacji ustawą o obronie ojczyzny te przepisy zostały uchylone.