Takie są główne wnioski z najnowszego opracowania zamówionego przez Unię Metropolii Polskich (UMP), zrzeszającej 12 największych miast w kraju. Dane zebrano na podstawie analizy informacji ze smartfonów oraz danych z rejestru PESEL (w zakresie numerów, które uzyskali Ukraińcy przyjeżdżający do Polski od 24 lutego). Pokazują one zarówno imigrantów, którzy mieszkali u nas przed wojną, jak i najnowszą falę uchodźców.
Z danych wynika, że w większości badanych miast liczba Ukraińców po kwietniowym szczycie spadła. Choć są dwa wyjątki - to Wrocław i Warszawa.