Z opisu można wnioskować, że gmina odmówiła przedsiębiorcy podpisania umowy dzierżawy na kolejny okres, argumentując to własną polityką gospodarowania nieruchomościami samorządowymi. Przedsiębiorca uznał jednak, że takie działanie gminy naraziło go na straty ekonomiczne, nie może bowiem osiągać spodziewanych przychodów, a jednocześnie, w jego ocenie, nielegalne jest dobieranie kontrahentów wedle własnego uznania. Przedsiębiorca wysuwa wobec gminy roszczenia o charakterze cywilnoprawnym, mające podstawy w przepisach kodeksu cywilnego.