Zgodnie z art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Do opłat tych nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od ich pensji ani kosztów utrzymania stołówki. Gdy szkoła decyduje się na catering, pojawia się problem z interpretacją tych przepisów. Jeśli posiłki są przygotowywane w szkole lub przedszkolu, rodzice płacą tylko za artykuły żywnościowe, a gdy usługa jest świadczona przez firmę zewnętrzną, zwykle płacą również za ich przygotowanie i dowóz.
„Wyniki kontroli wskazują na potrzebę niezwłocznego wprowadzenia w przepisach ustawy – Prawo oświatowe regulacji, która będzie wprost utożsamiała pojęcie stołówki i związane z nim obowiązki, także z zapewnieniem żywienia w formie zakupu usługi cateringowej. Odsetek szkół i przedszkoli obciążających rodziców całymi kosztami nabywanej usługi dostarczenia posiłków wskazuje, że jest to zjawisko powszechne, skutkujące nieuzasadnionym przerzucaniem przez gminy na rodziców kosztów przygotowania i dowozu posiłków” – pisze KR RIO w sprawozdaniu z działalności za 2021 r.