Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy o Centralnym Azylu dla zwierząt. Mają w nim czasowo przebywać zwierzęta, którym nie sposób zorganizować innej profesjonalnej opieki. Placówka powstanie na terenie nadleśnictwa Chojnów pod Warszawą.

Przypomnijmy, założenia regulacji pojawiły się pod koniec 2021 r. Ma ona na celu utworzenie centralnego ośrodka, gdzie będą trafiać m.in. gatunki określane na poziomie unijnym jako obce (których rozprzestrzenianie mogłoby zagrozić bioróżnorodności lub niekorzystnie oddziaływać na ekosystem), tzw. CITES (czyli zwierzęta zagrożone wyginięciem, których przewóz lub wywóz z terenu UE jest ograniczony lub zakazany) czy gatunki niebezpieczne.
Lwia część przypadków, w których zachodzi potrzeba skierowania zwierzęcia do takiej placówki, to sytuacje, w których zostaje ono przejęte przez służby np. podczas prób przekroczenia z nim granicy. Ale nie tylko, bo projekt przewiduje również możliwość przekazania do azylu zwierząt przejętych przez organy państwowe, samorządy, a nawet organizacje społeczne (w ich przypadku – za zgodą dyrekcji azylu). I to zarówno wtedy, gdy będą one stanowić dowód w sprawie (cywilnej, karnej, wykroczeniowej czy administracyjnej), jak i w przypadku, gdy zostały odebrane opiekunowi ze względu na zagrożenie ich dobrostanu.
Azyl ma powstać w Warszawiance, na terenie gminy Lesznowola (w woj. mazowieckim), na obszarze, który pozostaje pod zarządem Lasów Państwowych (nadleśnictwo Chojnów). Umiejscowiony zostanie w centralnej części 95-hektarowego, ogrodzonego terenu, w sąsiedztwie którego nie ma zwartej zabudowy. Ministerstwo Środowiska i Klimatu, które projekt przygotowało, podkreśla, że ulokowanie tej jednostki w centrum kraju pozwoli na relatywnie dobry dostęp do niego z większości regionów i przejść granicznych, na których następują konfiskaty zwierząt.
Do podstawowych zadań ośrodka będą należeć transport, czasowe przetrzymywanie zwierząt i ich przekazywanie innym podmiotom. Azyl będzie też odpowiedzialny za ich zabezpieczanie, by nie dostały się one na wolność. Projekt zakłada, że niedozwolone będzie rozmnażanie zwierząt na jego terenie, a także reguluje przypadki, w których możliwe będzie uśmiercenie konkretnych okazów (choć zdaniem autorów będzie miało to miejsce wyłącznie w sposób humanitarny).
Co istotne, dyrektor placówki będzie upoważniony do dalszego przekazania zwierzęcia – zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych, na terenie kraju, jak i za granicą, o ile będą w stanie zapewnić im właściwą opiekę. W tym celu będzie mógł żądać od potencjalnego opiekuna okazania dokumentów potwierdzających warunki oraz dowodów niekaralności za określone przestępstwa.
Ustawa ma wejść w życie w 2024 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd