Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kończy prace nad projektem ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. - Projekt został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W najbliższym czasie zostanie upubliczniony - zapowiada w odpowiedzi na pytanie DGP.
Co zakłada projekt? Plany zarządzania kryzysowego od poziomu krajowego do poziomu gminy zastąpi centralny system informatyczny, który będzie inwentaryzował wszystkie zasoby (ludzkie, sprzętowe, magazynowe) dotyczące ochrony ludności, zostanie utworzony specjalny Fundusz Ochrony Ludności o wartości 3 mld zł, a na bazie ochotniczych straży pożarnych ma powstać korpus ratowników medycznych.