Doprowadzenie do tego, aby jak największa liczba dzieci, która nie jest wychowywana przez rodziców biologicznych, mogła przebywać u opiekunów zastępczych, a nie w placówkach, to podstawowy cel projektu nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 447) przyjętego wczoraj przez rząd. Różni się od projektu z jesieni ubiegłego roku, bo uwzględnia część uwag samorządów.