Wynika z niego, że obywatele Białorusi, którzy uciekli przed reżimem, oraz obywatele Ukrainy będą mogli się zwrócić o wydanie wizy do ministra spraw zagranicznych. To rozwiązanie, na którym skorzystają zwłaszcza kierowcy, którzy takich dokumentów potrzebują, by swobodnie przemieszczać się po Unii Europejskiej. Chodzi o konieczność posiadania prawa do pobytu w strefie Schengen, którego w przypadku obywateli Ukrainy nie daje legalizacja pobytu dokonana ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.).
Projekt przewiduje, że z możliwości składania wniosków o wydanie wizy krajowej do ministra spraw zagranicznych będą mogli skorzystać obywatele tylko dwóch państw – Ukrainy i Białorusi – którym jest ona potrzebna do wykonywania pracy w charakterze kierowcy w transporcie międzynarodowym. Białorusini będą mogli ubiegać się o ten dokument także ze względów humanitarnych, pod warunkiem, że bezpośrednio przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali na terytorium Ukrainy oraz oświadczą, że nie mogą wrócić do ojczyzny ze względów bezpieczeństwa albo z powodu ewentualnych represji i prześladowania.