Maksymalnie 95 proc. kosztów likwidacji barier architektonicznych może otrzymać w tym roku osoba z uszczerbkiem na zdrowiu.
Jeszcze do końca 2014 r. niepełnosprawny mógł otrzymać na ten cel do 80 proc. poniesionych wydatków. Podwyższenie limitu dofinansowania przewiduje rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 11 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1835).
Ta sama nowelizacja zwiększa też maksymalną dopłatę do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Od tego miesiąca wynosi ona 80 proc. zamiast dotychczasowych 60 proc. kosztów jego zakupu. Bez zmian pozostaje natomiast zasada, że dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych nie może przekraczać 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia, a do kupna specjalistycznego sprzętu jego 5-krotności.
Wprowadzenie wyższych limitów dopłat nie oznacza jednak, że osoby niepełnosprawne będą miały zagwarantowaną pomoc w maksymalnej wysokości.
– Będzie to zależało od tego, ile dostaniemy w tym roku z PFRON pieniędzy na rehabilitację zawodową i społeczną. Dopiero gdy ta kwota będzie znana, uchwałą radnych będziemy mogli dokonać jej podziału na poszczególne zadania – mówi Anna Gołębska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze.
Dodaje, że w przypadku dużej liczby złożonych wniosków na te dwie formy wsparcia, a bez zwiększenia skierowanej do samorządu kwoty może się okazać, że przyznanie maksymalnej wysokości dofinansowania nie będzie możliwe.
Taka sytuacja jest prawdopodobna, ponieważ tegoroczny plan finansowy PFRON przewiduje dla powiatów i województw tyle samo pieniędzy na rehabilitację społeczną i zawodową, co w 2014 r., czyli 880,4 mln zł (po podpisaniu ustawy budżetowej przez prezydenta zostaną one podzielone na podstawie specjalnego algorytmu).
Dodatkowo rozporządzenie oprócz zmian w wysokości dofinansowań modyfikuje też przepis dotyczący tego, ile czasu ma powiat na powiadomienie osoby niepełnosprawnej o sposobie rozpatrzenia jej wniosku. Będzie to 7 zamiast 10 dni.
Etap legislacyjny
Nowelizacja obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.