Dzienny opiekun to osoba, która zajmuje się małymi dziećmi w swoim mieszkaniu lub lokalu należącym do pracodawcy (może też prowadzić działalność na własny rachunek). Zgodnie z ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. poz. 75 ze zm.) może on zajmować się dziećmi, które skończyły 20. tydzień życia, aż do końca roku szkolnego, w którym mają trzecie urodziny (lub czwarte, jeśli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie malucha wychowaniem przedszkolnym).
Nowelizacja specustawy przewiduje, że dziecko obywatela Ukrainy będzie mogło przebywać u dziennego opiekuna dłużej niż polskie – do końca roku szkolnego, w którym osiągnie piąty rok życia. Dodatkowo dzienny opiekun lub zatrudniający go podmiot będzie mógł przy przyjmowaniu małych uchodźców ustalić preferencje dla rodziców, którzy pracują lub wykonują inną pracę zarobkową. Dla potwierdzenia tego faktu trzeba będzie przedstawić zaświadczenie lub oświadczenie o podjęciu zatrudnienia.