Ministerstwo Infrastruktury skierowało właśnie do konsultacji projekty związanych z nią rozporządzeń, zawierające m.in. wzory formularzy i wniosków dla armatorów i podmiotów zarządzających portami.
Ustawa implementuje do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków. O możliwości zwolnienia małych portów przeznaczonych dla łodzi rekreacyjnych z obowiązku sporządzania planu gospodarowania odpadami ze statków i warunkach, jakie będą musiały spełnić, pisaliśmy w artykule „Mały port nie będzie miał planu na odpady, jeśli odda je gminie” (DGP nr 91/2022). Co do zasady sporządzanie takiego planu i przedstawienie do zatwierdzenia marszałkowi województwa lub staroście będzie obowiązkowe.