Szczególną atrakcją turystyczną Bobowej są obiekty dawnej kultury żydowskiej, w tym synagoga i cmentarz. Są też kościoły z XIV i XV w. cmentarze z okresu I wojny światowej, renesansowy dwór obronny w Jeżowie czy dwór Długoszowskich, gdzie wychował się generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wacław Ligęza, burmistrz Bobowej / foto: materiały prasowe
Przez Bobową przebiega droga wojewódzka nr 981, która wraz drogą nr 977 jest ważnym korytarzem transportowym o kierunku północ-południe we wschodniej części województwa, łączącym trzy powiaty: tarnowski, nowosądecki i gorlicki oraz zapewniającym dostęp z kierunku północnego do uzdrowisk w Krynicy, Muszynie, Dolinie Popradu i przejścia granicznego Leluchów.
Reklama
Intensywny rozwój miasta i gminy Bobowa nastąpił od 2002 r., w okresie gdy funkcję wójta, a od 2009 r. - po odzyskaniu praw miejskich - burmistrza pełni Wacław Ligęza. Gmina szczyci się ogromną liczbą przedsięwzięć i projektów zrealizowanych w ostatnich latach.
W dziedzinie kultury to m.in. remont dwóch cmentarzy z okresu I wojny światowej oraz siedmiu zabytkowych kapliczek. Powodem do dumy jest realizacja programu „Szabasówka”, promującego kulturę pogórzańską oraz organizacja Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej. Towarzyszy mu pokaz mody i warsztaty wyrabiania koronek. Gmina buduje nowe domy kultury i doposaża istniejące, organizuje imprezy masowe dla mieszkańców m.in. Dni Bobowej z Kulturą Żydowską, Biesiadę Pogórzańską, Gminny Dzień Dziecka.
Mieszkańcom i turystom służą: kompleks rekreacyjno-sportowy z trasami biegowymi, parkiem przyrodniczo-geologicznym z funkcją edukacyjną, boiskiem do siatkówki, skate parkiem, tężnią solankową, Centrum Aktywnego Wypoczynku, siłownie zewnętrzne przy szkołach podstawowych i zmodernizowany stadion miejski. Uczniowie korzystają z wyremontowanych szkolnych sal gimnastycznych.
W trosce o środowisko samorząd kupił elektryczny autobus, prowadzi wymianę pieców węglowych, instalację paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Trwa też rozbudowa oczyszczalni ścieków, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Z przedsięwzięć infrastrukturalnych najważniejsze to modernizacja dróg gminnych; wymiana wiat na przystankach autobusowych, budowa chodników, oświetlenia ulicznego i oświetlenia przejść dla pieszych, a także budowa parkingów (m.in. park & drive) i wielofunkcyjnego placu miejskiego, gdzie rolnicy i twórcy rękodzieła mają możliwości sprzedaży swoich produktów.
W dziedzinie edukacji władze szczycą się wyposażeniem szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy i monitory interaktywne, realizacją programów edukacyjnych: „Małopolskie talenty”, „Mali artyści”, a także uruchomieniem żłobka dla 20 dzieci i budową miasteczka ruchu drogowego.
„Aktywny senior”, „Wspieraj seniora” i „Bobowa bez barier” (bezpłatna usługa transportowa door-to-door) to tylko niektóre z działań kierowanych do najstarszych mieszkańców. Dla nich też powstały dwa kluby seniora.
W Bobowej jest miejsce dla każdego, kto chce inwestować, uczyć się i pracować. Samorząd stwarza mieszkańcom przyjazny klimat do spełnienia swoich aspiracji społecznych i zawodowych, dbając również o przedsiębiorczość, czego dowodem jest utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej.
Partner
foto: materiały prasowe